In onze huidige maatschappij heeft iedereen een druk leven. We krijgen veel informatie in korte tijd te verwerken en hebben een overvolle agenda. Tijd om te ontspannen hebben of nemen we niet.

Massage
In onze huidige maatschappij heeft iedereen een druk leven. We krijgen veel informatie in korte tijd te verwerken en hebben een overvolle agenda. Tijd om te ontspannen hebben of nemen we niet.’Dit kan allerlei klachten met zich meebrengen, zowel mentaal als ook fysiek. Een aanzet in de goede richting is de regelmatige toepassing van massages.

Wat is massage?
Massage is het geven van prikkels op het lichaam, met name aangrijpende op de spieren. Deze prikkels brengen in het lichaam reacties teweeg, die leiden tot herstel van evenwicht in het hele menselijk organisme. Als namelijk het evenwicht door bv (over)belasting wordt verbroken kunnen diverse reacties het gevolg zijn: vermoeidheid, spierpijn, myogelosen (locale verharding in een spier), verhoogde spanning, kramp, vochtvorming, stijfheid enz.
Bovenstaande reacties kunnen dus ook optreden bij mensen die niet gesport hebben, maar die een voor hun doen ongewone fysieke activiteit hebben verricht (bv een paar dagen lang plafonds witten).