Wat kan een dietiste voor u doen? 

Tijdens uw bezoek aan mijn praktijk bekijk ik uw voeding en uw eetgewoonten. Ik adviseer u welke veranderingen in uw voeding nodig zijn, om het door u gewenste doel te bereiken. Ik ga u helpen om dit in de praktijk te brengen. Belangrijk is dat dieet-houden op een gezonde, verantwoorde manier gebeurt. Adviezen die ik geef, zijn gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vaak is dit niet voor even, maar voor langere tijd. Daarom is het goed om daar persoonlijk en deskundig in begeleid te worden. 

Ik geef dieetadvies en begeleiding bij:

 • overgewicht bij volwassenen
 • diabetes mellitus type 2
 • verhoogd cholesterol- of triglyceridengehalte (hyperlipidemie)
 • obstipatie (moeilijke stoelgang)
 • prikkelbare darmen, spastische darmen (ook het FODMAP-dieet hierbij)
 • lactose-intolerantie
 • hoge bloeddruk
 • hartfalen
 • jicht
 • osteoporose (botontkalking)
 • ondergewicht, ongewenst gewichtsverlies
 • ondervoeding
 • slikklachten
 • COPD (ziekten van de luchtwegen)
 • idiopathische reactieve hypoglykemie (te laag bloedsuikergehalte)
 • verminderde nierfunctie

U kunt ook terecht voor:

 • advies gezonde voeding als je zwanger bent of wilt worden
 • voedingsadviezen bij voedings-gerelateerde klachten tijdens de zwangerschap
 • voedingsadviezen bij het stoppen met roken ter preventie van gewichtstoename
 • voedingsadviezen en aanbevelingen voor gezind eetgedrag van kinderen en jongeren
 • voedingsadviezen bij sport en revalidatie
 • voedingsadviezen bij gebruik van een vegetarische voeding

Vergoeding

Vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering heeft u recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar. De kosten van 3 uur dieetadvisering bedragen circa 195 euro. Hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing: dit bedraagt minimaal 385 euro per jaar. 

Heet u diabetes, COPD of een aandoening die valt onder CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) dan valt u mogelijk onder ketenzorg.  Dan worden de kosten van dieetadvisering voor u vergoed door de ketenorganisatie; in deze regio is dat Zorggroep Synchroon. Het voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat hiervoor geen eigen risico geldt. Uw huisarts bepaalt of in de ketenzorg valt.