Training bij claudicatio intermittens of etalagebenen

Hieronder verstaat men het ziektebeeld met pijn in het been, vooral in de kuit, die ontstaat bij inspanning. Deze pijn word meestal veroorzaakt door een vernauwing in de bloedvaten van bekken en/of been als gevolg van een slagaderverkalking. Hierdoor kan het bloedvat onvoldoende zuurstofrijk bloed aanvoeren en ontstaat zuurstoftekort in het (spier)weefsel onder de vernauwing.

Bij patiënten met claudicatio intermittens is aangetoond dat conservatieve behandeling, waarbij patiënten gestimuleerd worden veel te lopen, meestal leidt tot verbetering van de loopafstand.
In de brochure “Looptraining, lopen lopen lopen” van de Vereniging van Vaatpatiënten vindt u een voorbeeld hoe een individueel trainingsprogramma kan worden opgezet. Heeft u problemen met het opzetten of volhouden van het looptrainingsprogramma, dan is verwijzing naar een geschoolde fysiotherapeut een optie.