Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode. Het is gericht op de behandeling en voorkoming van pijnklachten ten gevolge van een niet optimaal houdings- en bewegingspatroon.

Mensen lopen, staan, bukken, tillen en hebben een bepaalde werkhouding. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen gewoonten.
Het kan zijn dat deze gewoonten niet goed zijn voor het lichaam en er voor zorgen dat spieren en gewrichten overbelast raken, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. Het kan onder andere gaan om rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, bekkenklachten, maar ook om spanningsklachten of ademhalingsklachten.

Het doel van de Oefentherapie Cesar is het verminderen, opheffen of voorkomen van pijnklachten.
erbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met de leef- en beroepsomstandigheden.
Bij een ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het beperken van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.