Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van (hard)lopen in een rustig tempo bij mensen met een depressie of andere psychische klachten. Niet de prestatie, maar het goede gevoel dat hardlopen kan bezorgen staat hierbij voorop. Hiermee onderscheidt het zich wezenlijk van een reguliere hardloopgroep, waar vaak naar een prestatiedoel wordt gewerkt. Runningtherapie kan gezien worden als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan sport- en beweegactiviteiten anderzijds.

Tijdens het volgen van de cursus Runningtherapie wordt in de regel drie keer per week gelopen. Één of twee keer per week is dat onder begeleiding van de runningtherapeut. Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats, waarin de persoonlijke doelstellingen worden bepaald. Hier gaat u tijdens de acht tot twaalf weken durende cursus mee aan de slag. Na afloop worden de resultaten geëvalueerd en besproken.

Doelgroep

Runningtherapie is een behandelvorm die vaak toegepast wordt naast het gebruik van medicatie of andere psychosociale behandelingen. De huisarts, psycholoog of POH-GGZ zijn meestal de aangewezen personen om een indicatie te geven voor Runningtherapie.

Runningtherapie is bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen niet op eigen kracht tot bewegen komen. Een aantal klachten waarbij Runningtherapie een positieve invloed kan hebben zijn:

-          Stress                                                                  - Aspecifieke lichamelijke klachten

-          Vermoeidheid                                                  - Onverklaarde lichamelijke klachten

-          Stemmings-/ depressieve klachten              - Middelenmisbruik (bijv. drugs, alcohol, medicatie)

-          Lusteloosheid                                                   - Agressie/impulsiviteit

-          Angst- en paniekklachten                              - Hyperactiviteit

-          Slaapproblemen                                             - Initiatiefloosheid

Resultaten

Deelnemen aan de cursus brengt van alles in beweging, letterlijk en figuurlijk. Met vaste regelmaat licht intensief bewegen bevordert een gezonde levensstijl. Daarnaast kan Runningtherapie zorgen voor:

-          Een betere stemming

-          Rust in het hoofd

-          Een voldaan gevoel

-          Meer zelfvertrouwen en energie

-          Minder angst- en paniekklachten

-          Een betere slaap

-          Een grotere fysieke en mentale belastbaarheid

Foto runningtherapie

Data en tijden

De groepssessies vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 10.45 uur. In overleg is uitbreiding mogelijk naar andere dagen en tijden.

Individuele sessies worden in overleg gepland.

Voor het maken van een eerste afspraak of aanvullende informatie, kunt u contact opnemen via 0412-401764. Vraag naar Anne Bongers.

Tarieven

Intake                                                        

Tijdens het intakegesprek wordt uw huidige gezondheidsprobleem in kaart gebracht. Samen met u wordt de hulpvraag geformuleerd en de doelstelling voor de cursus bepaald.

€45,- of 1x een fysiotherapeutische behandeling uit uw aanvullende verzekering.

Losse sessie groep

Groepjes van 2-5 personen €26,50,- of 1x een fysiotherapeutische behandeling uit uw aanvullende verzekering.

Groepscursus

Groepjes van 2-5 personen, 60 minuten.

1x per week, gedurende 8 weken €196,-

1x per week, gedurende 12 weken €294,-

2x per week, gedurende 8 weken €392,-

2x per week, gedurende 12 weken €588,-         

Individuele begeleiding

Kosten op aanvraag.

Groepscursus bedrijven

Kosten op aanvraag.

Eindevaluatie

Hierin wordt het doorlopen traject besproken, uw doelen geëvalueerd en het resultaat in kaart gebracht. Daarnaast wordt besproken hoe u het bewegen blijvend kunt integreren in uw leven.

€29,50,- of 1x een fysiotherapeutische behandeling uit uw aanvullende verzekering.

*Alle bedragen zijn inclusief BTW en per persoon.

*Afhankelijk van uw hulpvraag/doelen wordt in samenspraak de behandelfrequentie bepaald. Trajecten bestaan uit 1 of 2 begeleide sessies per week voor ten minste 8-12 weken. U dient daarnaast nog minimaal 1 of 2 keer per week zelfstandig te lopen.

*Mits u voortijdig met de cursus moet stoppen, wordt in overleg gekeken naar eventuele restitutie van het resterende bedrag.

Vergoeding

Zorgverzekeraar

Deelname aan Runningtherapie kan worden vergoed uit uw aanvullende verzekering fysiotherapie. Informeer hiernaar bij ons in de praktijk.

Werkgever

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan is uw werkgever of het UWV mogelijk bereid om de kosten van Runningtherapie te vergoeden als onderdeel van uw re-integratietraject. Bent u wel aan het werk, maar ervaart u stressgerelateerde klachten, dan kunt u Runningtherapie volgen ter preventie van uitval op het werk. Informeer hiervoor bij uw werkgever of contactpersoon.

Eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf? De kosten van Runningtherapie kunt u opvoeren als aftrekpost onder ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’. Vraag hiernaar bij uw belastingadviseur of administratiekantoor.

Persoonsgebonden budget

Wanneer u een PGB AWBZ ontvangt, is het mogelijk dat Runningtherapie hieruit bekostigd kan worden onder de noemer ‘activerende begeleiding’ of ‘vrij besteedbaar bedrag’. Vraag hiernaar bij het zorgloket van uw gemeente.