Behandeltarieven 2023

Zitting Fysiotherapie

Zitting Kinderfysiotherapie

Zitting manuele therapie

Zitting psychosomatische fysiotherapie

Zitting geriatrische fysiotherapie

Lange zitting voor patiënten met complexe of meervoudige zorgvragen

Screening, intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch consult (op medische indicatie)

Toeslag behandeling buiten reguliere werktijden (in overleg)

Toeslag uitbehandeling

Niet nagekomen afspraak

Te laat afgezegde afspraak*

Telefonisch consult

Eenvoudige korte rapporten (5 min.)

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (30 min.)

Versterkte hulp- en verbandmiddelen

Massage

€ 44,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 10,00

€ 16,00

100%

100%

€ 42,00

€ 10,00

€ 75,00

Kostprijs

€ 32,00

* Let op: Afspraak afzeggen minimaal 24 uur van te voren; persoonlijk, telefonisch, per mail of via het antwoordapparaat. Behandelingen die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd brengen wij in rekening.